Ilmanvaihtokone.jpg

Puhdas ja laadukas ilmanvaihto takaa työ- ja asuinviihtyvyyden.

Moitteettomasti toimiva ilmanvaihto on ihmisten viihtyvyyden ja terveyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
Ilmanvaihtojärjestelmän moitteeton toiminta ja puhtaus vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen, työtehoon ja terveyteen sekä kiinteistöjen energiakustannuksiin.

Ilmanvaihtojärjestelmän asennus, huolto- sekä puhdistustyöt kannattaa jättää ammattilaiselle, näin lopputulos on hyvä sekä kiinteistönomistajan että kiinteistössä oleskelevien kannalta. Hyvä ilmanvaihto pitää myös kiinteistön rakenteet terveinä, jolloin säästytään jatkossakin turhilta korjauskustannuksilta.

 

 

Ilmanvaihdon tehtävät ja toiminta

Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Ihmisen hapentarpeen tyydyttämiseksi tarvittava ilmanvaihdon määrä on murto-osa tarvittavasta kokonaisilmanvaihtomäärästä. Hapentarpeen ja keuhkoissa syntyvän hiilidioksidin poistamiseksi ihmisen keuhkojen kautta kulkee yli 15000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Mitä puhtaampaa tämä ilma on, sitä paremmin elimistö voi.

Rakennuksessa syntyy useita epäpuhtauksia, joiden lähteitä ei voida kokonaan poistaa. Tällöin tarvitaan riittävää yleisilmanvaihtoa. Sen avulla esimerkiksi hiilidioksidin ja vesihöyryn pitoisuudet huoneilmassa saadaan pidettyä ihmiselle ja rakennukselle terveellisellä tasolla.

Ilmanvaihdon toiminta perustuu paine-eroihin. Ilma virtaa suuremmasta paineesta pienempään. Paine-ero voidaan saada aikaan joko puhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto) tai lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (painovoimainen ilmanvaihto). Mikäli poisto- ja tuloilma johdetaan koneellisesti huonetilaan, on kyseessä tulo- ja poistoilmanvaihto (LTO), muussa tapauksessa vain poistoilmanvaihto. Jos tuloilmaa kostutetaan tai jäähdytetään, puhutaan ilmastoinnista.

Poistoilmanvaihdon toteutuksessa on tärkeää järjestää hallittu korvausilman sisäätulo, esim. raitisilmaventtiilien avulla. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon etuna on mahdollisuus tuloilman suodatukseen ja lämmöntalteenottoon poistoilmasta sekä mahdollinen jälkilämmitys.

Huonosti hoidettuna ilmavaihtokanavistoon kertyvä pöly ja lika voi kuitenkin ajan kuluessa alkaa haista ja siirtyä sisäilmaan ja näin ollen pilata sen, huoneistossa jossa on tunkkainen sisäilma on syytä suorittaa ilmanvaihdon täydellinen puhdistus. Suosittelemme puhdistusväliksi 8-10 vuotta.