Nuohous
 
Likaantunut ilmanvaihto heikentää sisäilmanlaatua.
 
Ilmanvaihtokanavistoon kerääntyy vuosien varrella kaikenlaista likaa ja pölyä.  Suurimmat lian aiheuttajat ovat ihmisten ja kotieläinten kuollut ihosolukko, huonepöly, vaatepöly, siitepöly sekä noki, nämä yhdessä kosteuden ja lämmön kanssa antavat erinomaisen kasvualustan bakteereille, migrobeille, sekä pieneliöille kuten pölypunkit, jotka ovat omiaan lisäämään ihmisten allergioita. 
 
Likaiset venttiilit sekä suodattimet puolestaan vähentää ilmanvirtausta  sisään huoneistoon ja huoneistosta pois, jolloin ilmanvaihdon tulo-poistosuhde kärsii, näin ollen ilmanvaihdon paine-erot ei toimi suunnitellusti.
 
Ilmanvaihdon puhdistus kannattaa suorittaa myös paloturvallisuuden ylläpitämiseksi, esim. suuret määrät pölyä ja rasvaa nostavat myös tulipalon riskiä. Ei ole tavatonta että tulipalo syttyy viallisesta/ rikkoutuneesta talotuulettimesta tai liesituulettimesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät. Pelastuslaki 379/2011 13 §
Kunnan pelastusviranomainen voi yksittäisessä kohteessa määrätä pelastustoimilain (561/1999) 31 §:n nojalla ilmanvaihtolaitteiston puhdistamisesta.
 
Ilmanvaihdon nuohouksessa pää-periaatteet ovat:
 
1. Ilmavaihtokanavistojen alipaineistus.
Kanavistot alipaineistetaan suureen alipaineeseen, näin varmistetaan riittävä ilmavirtaus kanavistossa jotta lika saadaan johdettua hallitusti ulos tai erilliseen suodatinyksikköön.
 
 
2. Ilmanvaihtokanavistojen mekaaninen harjaus.
Oli ilmavirtaus kanavistossa kuinka kova tahansa, se ei yksinään riitä. Kanavistot on aina harjattava mekaanisesti joko sitä varten suunnitellulla harjakoneella tai käsivarpeilla. Harjaus suoritetaan aina kauimmasta pisteestä edeten imua kohti, näin ollen kanaviston pintaan kiinnittynyt pöly ja lika irtoaa ilmavirran mukaan.
 
 
3.Pääte-elinten sekä koneen puhdistus.
Ilmanvaihdon pääte-elimet eli "venttiilit" irroitetaan, merkitään sekä lukitukset tarkastetaan jonka jälkeen ne pestään pesuaineella ja vedellä.
Lto-koneista irroitetaan lämmöntalteenottokenno joka pestään pesuaineella ja vedellä, myös ilmanvaihtokoneen puhaltimet puhdistetaan joko harjaamalla tai jos puhaltimet ovat helposti irroitettavissa ilman sähkökytkentöihin puuttumista puhdistaminen onnistuu myös erittäin tehokkaasti soodapuhaltamalla. Lopuksi ilmanvaihto kone puhdistetaan sisäpinnoiltaan imurilla sekä pesuaineella ja rätillä pyyhkien.
 
 
4. Pääte-elinten sekä koneen kasaus.
Pääte-elimet asennetaan takaisin merkityille paikoille sekä ilmanvaihto kone kasataan.
Koneen suodattimet kannattaa vaihtaa samalla uusiin.
Ilmanvaihtokoneen puhaltimien toiminta tarkastetaan samalla.
 
 
5. Mittaus-/säätötyö.
Mikäli on epäillystä että huoneiston tulo-poistoilman suhde on riittämätön, voidaan myös huoneistossa suorittaa ilmamäärien mittaus-/säätötyö.